Analýza
AR/VR

Jako základ pro další projektové aktivity bude vypracováno několik analýz jako součást pracovního balíčku „Mapování“.

Na jedné straně se ve dvou partnerských zemích provádějí regionální analýzy týkající se následujících témat:

  • Analýza technologického vybavení a didaktická připravenost škol na AR / VR
  • Analýza současné připravenosti vzdělávání a osnov ve vztahu k VR / AR univerzit, které připravují budoucí pedagogy
  • Analýza současné situace využití AR / VR v obchodní praxi

Tato zpracování jsou následně vzájemně porovnávána formou komparativních analýz, aby bylo možné porovnat situaci ve vzdělávacím systému a v obchodní praxi v Rakousku a České republice.
Nakonec je vypracována souhrnná analýza, která slouží jako celkový popis situace v oblastech AR a VR na české a rakouské straně. Zejména rozdíly mezi oběma zeměmi by měly pomoci určit optimální řešení v rámci VReduNet.

Více informací o našich analýzách

Bildquelle Header: PeopleImages/E+/Getty Images