Analýza
AR/VR

Analýza AR/VR

Jako základ pro další projektové aktivity bylo v rámci pracovního balíčku „mapování“ vypracováno několik analýz.

Na jedné straně byly ve dvou partnerských zemích provedeny regionální analýzy na tato témata:

  • Analýza technologického vybavení a didaktické připravenosti škol na AR/VR (Analýza 1)
  • Analýza současné připravenosti vzdělávání a kurikula souvisejících s VR/AR na vysokých školách připravujících budoucí pedagogy (Analýza 2)
  • Analýza současného stavu používání AR/VR v podnikové praxi (Analýza 3)

Tyto práce byly následně vzájemně porovnávány formou srovnávacích analýz, aby bylo možné provést srovnání situace ve vzdělávacím systému a v podnikové praxi v Rakousku a České republice.

Nakonec byla zpracována souhrnná analýza, která slouží jako celkový popis situace v oblastech AR a VR na české a rakouské straně. Zejména rozdíly mezi oběma zeměmi by měly pomoci najít optimální řešení v rámci VReduNet.

Bildquelle Header: megaflopp/iStock/Getty Images Plus
Bildquelle Jihocesky kraj: TUBS/ CC-BY-SA-3.0
Bildquelle Oberösterreich: TUBS/ CC-BY-SA-3.0