Aktivity projektu

Pro realizaci cílů projektu plánovaných pro VReduNet – jedná se v první řadě o zřízení sítě na téma AR / VR – je naplánována implementace řady projektových aktivit, ve kterých se všichni partneři projektu účastní stejně:

1. Vypracování analýz na téma AR / VR

Jako základ pro další projektové aktivity bude vypracováno několik analýz jako součást pracovního balíčku „Mapování“.

Na jedné straně se ve dvou partnerských zemích provádějí regionální analýzy týkající se následujících témat:

  • Analýza technologického vybavení a didaktická připravenost škol na AR / VR
  • Analýza současné připravenosti vzdělávání a osnov ve vztahu k VR / AR univerzit, které připravují budoucí pedagogy
  • Analýza současné situace využití AR / VR v obchodní praxi

Tato zpracování jsou následně vzájemně porovnávána formou komparativních analýz, aby bylo možné porovnat situaci ve vzdělávacím systému a v obchodní praxi v Rakousku a České republice.
Nakonec je vypracována souhrnná analýza, která slouží jako celkový popis situace v oblastech AR a VR na české a rakouské straně. Zejména rozdíly mezi oběma zeměmi by měly pomoci určit optimální řešení v rámci VReduNet.

2. Kulaté stoly (Round Tables)

V rámci VReduNet jsou organizovány čtyři kulaté stoly (2 v České republice, 2 v Rakousku).

Jsou koncipovány jako neformální setkání lidí, kteří se zajímají o téma AR / VR nebo kteří AR / VR již používají a mají příležitost vyměňovat si zkušenosti, brainstorming atd. Aby se lidé z obou partnerských zemí mohli účastnit všech kulatých stolů, je k dispozici také tlumočník.

Cílem je prostřednictvím těchto akcí vybudovat dlouhodobou síť – výsledky kulatých stolů se samozřejmě dostanou také do práce VReduNet související s obsahem.

3. Workshopy

Během dvou půldenních workshopů (jeden v Rakousku a jeden v České republice) jsou prezentovány výsledky analýz. Kromě toho tyto události slouží také ke společné přípravě kvalifikačního programu a jeho pilotnímu testování.

4. Zřízení laboratoře AR / VR v Českých Budějovicích

V budově JVTP bude zřízena laboratoř AR / VR, která bude k dispozici všem partnerům projektu a bude podporovat vývoj vhodných metodických a didaktických výukových nástrojů jako důležitého nástroje z dlouhodobého hlediska.

Slouží nejen k realizaci pilotního ověření kvalifikačního programu, ale je rovněž zamýšleno k jeho následnému přeshraničnímu využití pro odpovídající kvalifikaci pedagogů, studentů a zaměstnanců. Slouží tedy jako důležitý nástroj na podporu digitalizace a inovací v regionu jako součást centra digitálních inovací.

5. Pilotování kvalifikačního programu

V rámci VReduNet vyvíjejí odborníci a pedagogové AR / VR třídenní kvalifikační program pro pedagogy, podnikatele a zaměstnance. Je plánován následující obsah:

  • Den 1: Práce v prostředí AR / VR se systémem NeosVR
  • Den 2: Využití stávajících vzdělávacích programů AR / VR pro výuku nebo připravené aplikace pro firemní praxi
  • Den 3: Vývoj vlastních učebních materiálů nebo vlastních aplikací pomocí EduPack Neos

Aby byl tento program skutečně funkční a přínosný, proběhne jeho pilotní testování v nově vzniklé laboratoř. Celý výukový program se uskuteční za účasti překladatelů, aby byl k dispozici partnerům z obou zemí.

6. závěrečná konference

Na konci projektu proběhne závěrečná konference v Českých Budějovicích.

Na této akci budou představeny klíčové zúčastněné strany zavedené sítě AR / VR, výsledky mapovacích aktivit, pilotní test a výsledná doporučení a identifikované synergie mezi realizovanými projekty. Zároveň budou diskutována témata, která jsou vhodná pro další rozvoj tématu nebo mají potenciál pro navazující projekty.

Záhlaví zdroje obrázku: PeopleImages/E+/Getty Images