Analýza VR/AR

Společný rozvoj
analýz na téma AR/VR

V druhé polovině prvního roku realizace projektu Interreg VReduNet dominoval vývoj analýz. V rámci projektu byly realizovány regionální analýzy současného stavu VR/AR jak v jižních Čechách a Horním Rakousku, a to jak ve školství, tak ve firmách. Regionální analýzy budou nakonec porovnány, aby se zjistili rozdíly v oblasti VR/AR v dotčených regionech.

Dne 9. listopadu 2021 se partneři projektu z obou zemí mohli poprvé osobně setkat v Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích, aby v rámci celodenního workshopu intenzivně pracovali na mapování analýz.

Bildquelle Header: Education Group GmbH