O projektu VReduNet

Jak lze podpořit rozvoj kompetencí současných i budoucích zaměstnanců pomocí virtuální nebo rozšířené reality (AR / VR)?

Konsorcium projektu „Virtual Reality for Education Network“ (VReduNet), který byl zahájen 1. ledna 2021 a je součástí programu INTERREG VA Rakousko-Česká republika, je financováno po dobu dvou let.

Hlavním cílem VReduNet je vybudování přeshraniční udržitelné sítě odborníků a organizací zabývajících se tématem AR / VR v programových regionech Horního Rakouska a Jižních Čech a ukázat řešení pro využití těchto technologií ve firmách a ve vzdělávání.

VReduNet je zaměřen mimo jiné na tyto cílové skupiny:

  • Vzdělávací instituce (školy a instituce pro vzdělávání pedagogů)
  • Společnosti (zejména malé a střední podniky)
  • Regionální organizace pro inovační infrastrukturu
  • Školicí instituce
  • Zástupci veřejné správy

Přehled aktivit plánovaných jako součást VReduNet najdete zde.

Záhlaví zdroje obrázku: Poike/iStock/Getty Images Plus/Getty Images