Piloting in Linz:
6./13./20.10.2022

Ohlédnutí pilotní projekt Rakousko:
Projekt buduje síť pro virtuální realitu ve vzdělávání

V projektu Interreg VReduNet se spojily čtyři instituce z jižních Čech a Horního Rakouska s cílem vybudovat síť, která se zabývá využitím AR/VR v podnikové praxi a ve vzdělávacím systému. Společně je důležité definovat nové trendy v této oblasti a podporovat zavádění těchto technologií ve vzdělávání a podnikání.

Spolu s pedagogy a odborníky na VR/AR vyvinulo projektové konsorcium třídenní školicí akci, která byla pilotně odzkoušena v říjnu 2022 v Linci a Budějovicích. Ta má ukázat, jak mohou učitelé (na školách, ale i ve firemních školeních a dalším vzdělávání) využívat virtuální a rozšířenou realitu ve své práci. Kromě seznámení s VR/AR a prvních krůčků s touto technologií bylo součástí programu také využití VR pro různé předměty a tvorba a přizpůsobení obsahu VR pro různé vzdělávací kontexty.

Školicí akci „VReduNet – Virtuální a rozšířená realita v teorii a (školní) praxi“ jsme také doprovodili kamerou:

Bildquellen: Education Group GmbH