Laboratoř VR/AR

JVTP zřizuje laboratoř AR/VR, která bude k dispozici všem partnerům projektu a bude podporovat vývoj vhodných metodických a didaktických výukových nástrojů jako důležitého nástroje z dlouhodobého hlediska.

Slouží nejen k realizaci pilotního ověření kvalifikačního programu, ale je rovněž zamýšleno k jeho následnému přeshraničnímu využití pro odpovídající kvalifikaci pedagogů, studentů a zaměstnanců. Slouží tedy jako důležitý nástroj na podporu digitalizace a inovací v regionu jako součást centra digitálních inovací.

Bildquelle Header: PeopleImages/E+/Getty Images