Vítejte na VReduNet -
síti virtuální reality pro vzdělávání!

Vytvoření sítě pro úspěšné využití virtuální či rozšířené reality (AR/VR) ve vzdělávání – s tímto cílem začal počátkem roku 2021 projekt INTERREG VReduNet.

Čtyři partneři projektu z Horního Rakouska (Business Horní Rakousko a Vzdělávací skupina) a Jižních Čech (Jihočeský vědeckotechnický park jako vedoucí partner a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity) byli schopni spolupracovat během posledních dvou let. let díky intenzivnímu zapojení odborníků ze škol a podniků z obou regionů úspěšně realizuje velké množství aktivit.

Spektrum sahalo od detailních analýz současného stavu používání VR/AR ve vzdělávání (jak ve školách, tak ve firmách) přes pořádání kulatých stolů v Horním Rakousku a jižních Čechách pro přeshraniční networking až po společný rozvoj nabídka třídenního školení o AR/VR pro pedagogy, které bylo pilotováno v Budějovicích v Linci:

Vrcholem projektu byla závěrečná konference, která se konala na konci listopadu v Budějcích: kromě prezentací o samotném VReduNetu čekaly návštěvníky i vzrušující odborné přednášky a poznatky z praxe ze škol a byznysu.

Aby byla zajištěna udržitelnost VReduNet, na jedné straně jsou všechny dokumenty vytvořené v rámci projektu k dispozici na těchto webových stránkách v němčině, angličtině a češtině: Mimo jiné jsou zde podrobné analýzy AR/VR ve školách a firmách v dva partnerské regiony, ale – zvláště zajímavé pro pedagogy – také příručku, která byla vyvinuta jako součást pilotáže akce pokročilého školení.

Kromě toho – a to má ještě vyšší prioritu – se plánuje i pokračování sítě vytvořené v rámci VReduNet: První plány další spolupráce a přeshraniční výměny již probíhají.

Záhlaví zdroje obrázku: PeopleImages/E+/Getty Images