First Round Table in České Budějovice:
"Virtual Reality"
22.6.2021 - 14:00-16:00

Zveme vás na první oficiální akci organizovanou v rámci projektu VReduNet, kterou je diskuze firem, škol a veřejnosti zaměřená na možnosti využití virtuální a rozšířené reality.

V souvislosti s probíhajícím česko-rakouským projektem VReduNet, který si klade za cíl vytvoření přeshraniční sítě spolupracujících subjektů v oblasti virtuální a rozšířené reality (VR, AR), Vás srdečně zveme na první oficiální akci projektu: Diskuzi u kulatého stolu, která se uskuteční 22. 6. 2021 od 14 hod v přednáškovém sále Jihočeského vědeckotechnického parku na adrese Lipová 9, České Budějovice.

Ve dvou hodinách zaměřených na možnosti využití virtuální a rozšířené reality Vám představíme několik zajímavých hostů ze vzdělávacích institucí, výrobních a nevýrobních společností, ale i organizací veřejné sféry, kteří virtuální a rozšířenou realitu používají nebo její využití aktivně připravují. Můžete se těšit na zajímavé diskuze rozdělené do tematických okruhů zaměřených na uplatnění VR/AR ve výrobě a průmysluzdravotnictví a sociální oblasti a v neposlední řadě volném čase a cestovním ruchu. Přítomní řečníci se podělí o své zkušenosti se zaváděním VR/AR do činnosti jednotlivých organizací, s překážkami, které museli postupně překonávat, a s benefity, které jim využití nové technologie přináší. Prostor bude věnován jak vzájemné diskuzi řečníků, tak dotazům z publika. Rádi bychom Vám touto akcí přinesli odpovědi na dosud nezodpovězené otázky a nejasnosti, které mohou pomoci nalézt efektivní formu zavedení technologie VR / AR do aktivit Vaší organizace. Současně z proběhlé diskuze získáme vaše požadavky, které budou sloužit jako podklad pro vytvoření vzdělávacího modulu pro pedagogické pracovníky a zástupce firem v oblasti VR/AR.

Bildquelle Header: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.